mask

SANVIROL P36

SANVIROL P36 - jest produktem wykazującym bardzo dobre działanie piorące. Jest odporny na twardą wodę oraz kwasy, alkalia i elektrolity w stężeniach stosowanych zazwyczaj w procesach wykończalniczych.

Środek pomocniczy w przemyśle budowlanym stosowany jako plastyfikator, substancja porotwórcza, odtłuszczacz proszku aluminiowego przy produkcji betonu komórkowego, substancja zwilżająca, zmniejszająca napięcie powierzchniowe mieszanin wapnia i cementu w wodzie itp.

Stosowany również do mycia cystern.

Detergent do produkcji syntetycznych środków piorących, myjących i czyszczących.