mask

Środki antystatyczne do tworzyw sztucznych

Środki antystatyczne do tworzyw sztucznych są substancjami chemicznymi, których głównym celem jest redukcja lub eliminacja nagromadzonego ładunku elektrostatycznego na powierzchni tworzyw sztucznych. Elektrostatyczność jest zjawiskiem powszechnie obecnym w procesach przemysłowych, gdzie tworzywa sztuczne, ze względu na swoje właściwości dielektryczne, mogą ulegać nadmiernemu naelektryzowaniu podczas obróbki, transportu lub magazynowania. W naszej ofercie dostępne są także środki antystatyczne do włóknin tapicerskich.

Rodzaje środków antystatycznych do tworzyw sztucznych

Najczęściej stosowane środki antystatyczne do tworzyw sztucznych to związki chemiczne, które posiadają zdolność do przewodzenia elektryczności lub neutralizacji ładunków elektrostatycznych. Jako środki antystatyczne wykorzystywane są między innymi: 

Środki przewodzące: 

  • Czwartorzędowe sole amoniowe — posiadają zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego, co umożliwia skuteczną eliminację ładunków elektrostatycznych. 
  • Kwasy organiczne — mogą działać jako przewodniki elektryczne, ułatwiając rozładowanie ładunków. 

Polimery przewodzące:

  • Polimery zawierające grupy przewodzące elektryczność — dodatki polimerowe, takie jak polianilina, polipirrol czy politereftalan etylenu (PET) z dodatkiem węgla lub grafenu, mają zdolność do przewodzenia prądu, co pomaga w usuwaniu ładunków elektrostatycznych.

Wprowadzenie środków antystatycznych do procesu produkcyjnego lub zastosowanie jako dodatków do tworzyw sztucznych umożliwia kontrolowanie i minimalizowanie problemów związanych z elektrostatyką.