mask

Podstawowe funkcje surfaktantów

Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne. Są one składnikami wielu produktów. Środki powierzchniowo czynne są stosowane w celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego między dwiema cieczami. Po dodaniu środka powierzchniowo czynnego do wody i oleju olej tworzy kropelki i unosi się na powierzchni wody ze względu na niskie napięcie powierzchniowe. Dzięki temu po zmieszaniu olej można oddzielić od wody.

Jakie jeszcze zastosowanie mają surfaktanty

Surfaktanty są stosowane do poprawy rozpuszczalności pestycydów poprzez zmianę ich stanu z rozpuszczonych w wodzie na rozproszone w niej lub odwrotnie. Mogą one także zapobiegać oddzielaniu się substancji chemicznych w trakcie ich mieszania z innymi substancjami, dzięki czemu są one łatwo rozkładane przez enzymy, gdy znajdują się w organizmie, a nie tylko unoszą się na zewnątrz (jak w przypadku zjedzenia). Wreszcie, środki powierzchniowo czynne mogą zwiększyć stabilność, zapobiegając rozpadowi emulsji na oddzielne warstwy, tak jak dzieje się to w przypadku bitej śmietany, gdy ktoś kichnie w jej pobliżu!

Gdy pestycyd rozpuszcza się w wodzie, tworzy roztwór wodny o wysokim napięciu powierzchniowym, co powoduje, że pestycyd tworzy kropelki na liściach lub innych powierzchniach. Surfaktanty zmniejszają to napięcie powierzchniowe, dzięki czemu większa ilość substancji chemicznej może rozpuścić się w wodzie i zostać wchłonięta przez rośliny.

Inne zastosowania surfaktantów

Surfaktanty mogą być również stosowane do poprawy stabilności emulsji. Surfaktanty zmniejszają napięcie powierzchniowe i pomagają w tworzeniu cienkiej warstwy cieczy na powierzchni ciała stałego lub pomiędzy dwiema cieczami.

Surfaktanty są stosowane w celu zwiększenia stabilności emulsji poprzez zmniejszenie napięcia międzyfazowego pomiędzy fazami wodną i olejową, co ułatwia ich mieszanie się (zamiast rozdzielania się na warstwy). Surfaktanty zmniejszają napięcie powierzchniowe i pomagają w tworzeniu cienkiej warstwy cieczy na powierzchni ciała stałego lub pomiędzy dwiema cieczami.